Dansk Brystkræft OrganisationForsidenDansk Brystkræft OrganisationKalenderDansk Brystkræft OrganisationDBObladetDansk Brystkræft OrganisationMedlemmerDansk Brystkræft OrganisationStøt DBODansk Brystkræft OrganisationKontaktDansk Brystkræft OrganisationNyttige linksDansk Brystkræft OrganisationSøg
Dansk Brystkræft OrganisationDansk Brystkræft Organisation
StøtBliv medlem

Støt Dansk Brystkræft Organisation med en større donation

Dansk Brystkræft Organisation finansierer sine aktiviteter gennem et beskedent medlemsgebyr og fundraising.

Vi arbejder hele tiden på at udvide spektret af aktiviteter og indsatser og er modtager derfor gerne donationer og testamenterede midler. Testamenterede midler har vi mulighed for at give videre til forskningsprojekter.

Har du et ønske om at støtte DBO, skal du benytte vores formular, som du finder i højre spalte her på siden.

Har du spørgsmål kan du skrive til sekretariatet på dbo@brystkraeft.dk.

Vil du være bidragsyder (tidligere hed det støttemedlem) kan du give DBO en gave

Du kan give en gave ved at udfylde formularen og du kan trække beløbet fra, hvis du påfører dit CPR nummer.

Dansk Brystkræft Organisation er i henhold til Ligningslovens § 8A efter ansøgning optaget på SKATs liste over almennyttige foreninger, som er berettigede til at modtage gaver med fradragsret for gavegiveren. Læs mere her

Du kan få fradrag på op til 17.200 kr. i 2022. Læs mere her.

Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver. Fradragsbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, betyder desuden, at DBO bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den foreningen.

Der er følgende betingelser for fradrag for gaver efter LL § 8 A:

 • Gavemodtageren, i dette tilfælde Dansk Brystkræft Organisation, er godkendt af Skattestyrelsen som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.
 • Foreningen mv. skal indberette indbetalingen til Skattestyrelsen i overensstemmelse med SIL § 26.

 

Støttemedlemmer/ virksomheder og organisationer

Dansk Brystkræft Organisation tilbyder private virksomheder, offentlig virksomhed, foreninger, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens vision og mission at blive støttemedlemmer af organisationen. Støttemedlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Der er tre kategorier af støttemedlemsskab: Guld 5.000 kr./år, Sølv 3.000 kr./ år og Bronze 1.500 kr./år.

Ved medlemsskab vil virksomhedens logo figurere på DBO's liste over støttemedlemmer.

Firmamedlemsskab

Mulighed for at lægge et støttelogo på egen hjemmeside. Modtager DBObladet 3 gange om året. Deltagelse i DBO's generalforsamling uden stemmeret

Ved at acceptere 'vilkår og betingelser' i forbindelse med afsendelse af formularen er virksomheden indforstået med betingelserne for et støttemedlemsskab og at DBO fremsender en faktura én gang årligt på kontingentet på det valgte beløb.

DBO opbevarer virksomhedens kontaktinformation, så længe medlemsskabet varer. Udmeldelse skal ske pr. mail til dbo@brystkraeft.dk med en måneds varsel.

Du kan betale med Dankort og Visa.

Ved indmeldelse som ordinært medlem betales kr. 250,- som træder i kraft med det samme og som er bindende for et års medlemskab. Medlemsgebyret bliver herefter opkrævet en gang årligt og ophører ved udmeldelse senest d. 31. december. Som medlem får du et login til medlemssiden på brystkraeft.dk og kan herefter selv tilføje og rette i data. Du vil modtage DBO’s nyhedsbrev og trykte magasin DBObladet og modtage invitationer til DBOs arrangementer. Du har mulighed for at deltage i arrangementer i en lokalkreds. Du kan til enhver tid melde sig ud af DBO og vil herefter ikke blive opkrævet medlemsgebyr det følgende år.

Som bidragsyder betaler du det ønskede bidrag én gang og du har ingen fortrydelsesret. Ønsker du herefter at give yderligere bidrag, betaler du på ny. Som bidragsyder beder vi dig angive din mailadresse, og vil muligvis kontakte dig efter et år.

Ved indmeldelse som virksomheds(støtte) medlem, vælger du den kategori af virksomhedsmedlemmer, du ønsker. Medlemskabet træder i kraft med det samme. På medlemssiden kan du læse om, hvilke muligheder, du har som støttemedlem. Du får mulighed for at få virksomhedens logo på https://brystkraeft.dk/medlemmer/stoettemedlemmer. Medlemsgebyret er bindende for ét års medlemskab. Gebyret bliver opkrævet én gang årligt og ophører ved skriftlig udmeldelse af organisationen senest d. 31. december.

Ved tilmelding til arrangementer betales det gebyr, der er angivet i beskrivelsen af arrangementet. Du kan fortryde din tilmelding inden deadline for tilmelding. Herefter er din tilmelding er bindende. Ønsker du at framelde dig et arrangement før den angivne deadline tilbagebetaler DBO deltagergebyret ved henvendelse til dbo@brystkraeft.dk.

Vil du give et bidrag til Dansk Brystkræft Organisation inden nytår - så udfyld formularen her

Hvem kan være bidragsyder (tidligere hed det støttemedlem)?
Alle der ønsker at støtte Dansk Brystkræft Organisations arbejde kan blive bidragsyder. Vi er dybt taknemmelige for hvert et bidrag og opfordrer derfor alle, der ønsker at støtte arbejdet for brystkræftramte i Danmark til at indbetale et bidrag på minimum 200 kroner eller mere på DBO's gavekonto, gerne en gang om året og inden 31.12.

 

   

  Overvejer du at testamentere til en almennyttig forening?

  Hvis du overvejer at betænke Dansk Brystkræft Organisation i dit testamente, får du mulighed for at bidrage til vores arbejde for at fremme brystkræftsagen, herunder mental støtte til brystkræftramte, fokus på diagnostik og behandling og senfølger, arbejde og familie.

  Ved at oprette testamente kan du også gøre det nemmere for dine pårørende, så de ikke er i tvivl om hvad du ønsker, der skal ske med dine penge.

  Hvis du har brug for at drøfte dette med en advokat, kan vi henvise dig til vores advokat. Send en mail til rakr@brystkraeft.dk og vi kan hjælpe dig videre.


  Hvis du ikke efterlader dig en ægtefælle, samlever eller børn, er det muligt at spare arvingerne for en del af arveafgiften samtidig med, at du donerer et beløb til en velgørende forening fx DBO. Dette er muligt, fordi velgørende organisationer ikke betaler boafgift eller gaveafgift.

  30%-reglen er til gavn for alle. Arvingerne får en større andel af arven udbetalt og samtidig modtager den velgørende forening et beløb.

  Løsningen kaldes ”30 %-reglen” og fungerer på den måde, at foreningen modtager 30% af arveladers arv mod at foreningen afholder arveafgiften for de øvrige arvinger.

  Normalt overstiger arveafgiften for arvingerne 30%, hvis man ikke anvender 30% reglen.

  Anvender man 30% reglen, vil arvingerne få udbetalt 70% af arven. Dette medfører en samlet besparelse af arveafgiften.

  Efter at alle afgifter for arvingerne er betalt, vil den velgørende foreningen modtage ca. 5% af den samlede arv.

   

   

  DBO's sponsorer

  DBO søger om sponsorstøtte fra kræftens Bekæmpelse, Udlodningsmidlerne , Lægemiddelindustrien og private fonde.

  Se oversigt over modtagne midler i 2020 og 2021 her.

  close
  Søg på dette site